De beste Asbestattest in Antwerpen 2023

Een asbestonderzoek is het resultaat van de asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze lijst verzorgt de OVAM voor elk gebouw een unieke asbestcertificaattoetsing. Dit certificaat bevat informatie over asbest in een gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft het normale gebruik van het gebouw 

 • Welke materialen of bouwdelen bevatten asbest? 
 • Wat is de staat van asbest? 
 • Advies geven over hoe u deze veilig kunt behandelen of verwijderen.
Inhoudsopgave

Asbestcertificaat opmaken te Antwerpen

Wanneer is een Asbestcertificaat nodig?

Er moet een asbestcertificaattest worden uitgevoerd wanneer een gebouw wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar van een toegankelijk bouwwerk dat vóór 2001 is gebouwd.

Asbestcertificaat Antwerpen

Voor toegankelijke gebouwen kleiner dan 20 vierkante meter (gebouwd vóór 2001) is asbest niet verplicht tenzij:

 • De totale oppervlakte van het te verplaatsen toegankelijke gebouw bedraagt 20 vierkante meter of meer.
 • Toegankelijke gebouwen maken deel uit van een groter architectonisch geheel.

Bij het ondertekenen van de overdrachtsovereenkomst moet een asbestverklaring worden overgelegd.

Dit is meestal het resultaat van een compromis, maar kan ook op andere momenten worden gedaan.

De notaris kan altijd van geval tot geval beslissen of en wanneer een asbestcertificaatonderzoek nodig is.

Kostprijs

Er is geen vaste prijs voorzien in de wetgeving. Asbestdeskundigen bepalen zelf de prijzen voor asbestinventarisaties, maar volgen daarbij de richtlijnen van het inspectieprotocol. Het beste kunt u bij meerdere asbestdeskundigen offertes opvragen en de offertes vergelijken.

De prijs van een interventie door een asbestspecialist wordt onder meer bepaald door de volgende factoren:

 • Grootte van de te inspecteren gebouwen en terreinen
 • Leeftijd en mate van renovatie: In oudere, zelden gerenoveerde huizen of gebouwen is de kans groter dat u verschillende asbestmaterialen tegenkomt.
 • Monsterhoeveelheid en laboratoriumanalyse
 • De “vergoeding” van het certificaat (€ 50). Asbestdeskundigen moeten deze vergoeding aan de OVAM betalen. Asbestexperts geven deze informatie door aan hun klanten.

Het verkrijgen van een geldig asbestcertificaat vereist slechts een visuele, niet-destructieve inspectie uitgevoerd door de asbestdeskundige. De eigenaar kan echter vrijwillig verzoeken om extra onderzoek te laten uitvoeren; in dat geval zullen de kosten hoger zijn:

 • Asbestinventarisatie voor een werkgever volgens de Codex wow.
 • Vernietigend onderzoek in werkzones vóór werkzaamheden of sloop.
 • Extra monsternames en laboratoriumanalyses.

Asbestattest aanvragen in Vlaanderen

1. Kies een erkende asbestdeskundige

Om een asbestonderzoek voor uw eigendom te verkrijgen, kiest u een gecertificeerde asbestdeskundige voor inventarisatie (ADI). Op de website van OVAM vindt u een lijst van bedrijven die gemachtigd zijn om een asbestinventarisatie uit te voeren voor het asbestonderzoek. U kunt zoeken op naam of op gemeente en postcode. Deze lijst wordt minstens wekelijks bijgewerkt.

Als eigenaar kunt u ook een volmacht geven om een asbestonderzoek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld aan een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder.

2. De erkende asbestdeskundige inventariseert het gebouw

De deskundige brengt een bezoek aan de locatie en stelt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestonderzoek is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. 

Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Toch zijn zelfs voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboratoriumanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbest bevat of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdachte materiaal worden verwijderd.

3. De asbestexpert verstrekt u het asbestcertificaat van de OVAM

Nadat alle gegevens volledig zijn ingevoerd, verstrekt de asbestexpert u het asbestcertificaat van de OVAM. Vanaf dat moment kunt u het asbestcertificaat ook raadplegen via de Woningpas.

De standaard geldigheidsduur van een asbestcertificaat is 10 jaar of tot er een recentere versie van het asbestcertificaat is opgesteld. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidsduur worden toegekend. Dit gebeurt wanneer er beperkingen waren tijdens het onderzoek, waardoor de asbestexpert niet het volledige inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.